Ürünler - İzole Hipoksik Perfüzyon (STOP-FLOW)


İzole Hipoksik Perfüzyon (STOP-FLOW)

Abdominal, pelvik yada torasik bölgenin arter akışı geçici olarak kesilir (stop flow) ve kemoteröpatik ajan arter içersinde normal termik koşullar içersinde 15-20 dak.süresince dolaştırılır. İşlem sonunda bölgeye verilen kemoteröpatik ilacın sistemik etkisinin azaltılması için tam kan high-flux diyalizere verilerek rezidü ilaç miktarının düşürülmesi hedeflenir.

ENDİKASYONLARI:
Pelvik Bölge
• Genel cerrahi hastaları: reseksiyonu mümkün olmayan pankreatik adenocarsinoma, tekrarlı gastrik karsinoma, birincil hepatik neoplasms/ ikincil (gastrik, colorektal, pankretik) metastaz • Jinekoloji hastaları: sistemik kemoterapiden sonra tekrarlayan ovaryum karsinomları

Abdominal Bölge
• Genel cerrahi hastaları: kolo-rektumdaki tekrarlı karsinoma, opere edilemeyen karsinoma, yumuşak doku sarkomları,
• Üroloji hastaları: opere edilemeyen/tekrarlı mesane karsinomları,
• Jinekoloji hastaları: opere edilemeyen/tekrarlı serviks karsinomları ve ovaryum karsinomları.

Torasik Bölge
Birincil pulmonary neoplasms (SIII B mikrositomas), SII/III pleural mezotelioma, rezeksiyonu mümkün olmayan osteokarsinomdan ötürü pulmonary matastaz, yumuşak doku sarkomları

• Priming: işlem öncesi sistemotomatik olarak işlemde kullanılan ve işlemin son basamağın da yer alan filtrasyon sitemi de dahil olmak üzere tüm boru hattı ve filtre’yi izotonik ile doldurur.
• Dolaşım: sistem arter ve ven girişi ile hastaya bağlanır. Sistem otomatik olarak kemoterapötik ajanın dolaşıma verilmesiyle, planlanan süre içersinde dolaşımda bulunan kan dolaşımını otomatik olarak kontrol eder. Bu basamakta, ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kan hemofiltrasyondan hariç tutulur. Sistem otomatik olarak operasyon esnasında ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kanın oksijen doygunluk seviyesini (olası hipoksi durumunu tespit etmek üzere) ve ısını kontrol eder.
• Filtrasyon (işlem sonu): işlem sonunda sistem otomatik hemofilrasyon basamağını Aktive ederek ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kanı ultra-filtere gönderir. Filtrasyon prosedürü 6-8 litrelik fitrasyon sıvısının geçirilmesine kadar (50-60 dak) sürer.Performer HT Cihazı

PERFORMER HT, aşağıdaki metodolojilerde onkolojik tedavileri destekleyen ve tamamlayan en gelişmiş, en kolay ve en güvenli hipertermik perfüzyon tedavi sistemidir.

PERFORMER HT En Daha yenilikçi dizaynı, hiperterminin özel kontrol ve izlenmesindeki yüksek performansı ve özellikle hasta ve kullanıcı güvenliğini riske atmadan operasyon yönetiminin son derece kolay olması, performer platformunda uzun dönemde elde edilen tecrübenin sonucu olan HT versiyonunun yeni karakteristik özellikleridir.

Yeni grafiksel arayüz, tüm ana fonksiyonel parametrelerin ve hasta parametrelerinin netliği ve komple görselliği ile, kullanıcıyı tedavinin her aşamasında yönlendirir ve kullanıcıya yardımcı olur. Önceden birleştirilmiş tek kullanımlık devre Performer HT ‘nin kurulum zamanını minimize eder ve kolaylaştırır, bu yüzden kullanıma hazır sistem olarak adlandırılabilir.ÖZELLİKLER

 • 2 L/dk’ ya kadar perfüzyon akım oranı
  Yüksek etkinlikli entegre ısıtma sistemi
  8 adet sıcaklık probunu izlemek için entegre modül
  Hasta by-pass (atlatma) fonksiyonu
  Otomatik set dolum prosedürü
  Vücut boşluğu içindeki sıcaklık diyagramlarının gerçek-zamanlı gösterimi
  Online sorun giderme fonksiyonu
  USB port ile PC ‘ye aktarılabilen dosyalar sayesinde hasta ve tedavi bilgilerinin kaydı.
  Entegre termal yazıcı
  Kesintisiz güç kaynağı sistemi (UPS)
  Kolay taşıma ve kullanım için elektriksel cihaz yükseklik ayarı


 • TEKNİK BİLGİLER
 • Şebeke beslenme: 110/230V - 50/60 Hz
  Enerji tüketimi: Mak.700 VA
  Eletriksel sınıflandırma : Sınıf I-Tip BF
  IP koruması: IP 21
  Akım oranları: 2 peristaltik pompa,aralık 100-2000 ml/dk
  Basınçlar: 6 basınç sensörü, aralık - 450 - + 450 mmHg
  Hacimler: Tartı sistemi, aralık 0,5- 20 litre
  Sıcaklık: Yüzey ısıtma sistemi (28-46 ºC)
  8 sıcaklık probunun izlenmesi
  Boyutlar (DxGxB): 500x550x900 mm (bekleme / taşıma modu)
  500x550x1400 mm (işlem durumu)
  Ağırlık : 85 kg.