Ürünler - İntrapleural Hipertermik Kemoterapi


İntrapleural Hipertermik Kemoterapi

Plevra yayılımı olan akciğer kanserlerinde ve malign plevral mezotelyomalarda (MPM) intraplevral hipertermik kemoterapi perfüzyonu uygulamaları yapılmaktadır.

Tümor dokusuyla normal dokular arasındaki damar yapıları arasında ciddi farklılık gözlenir. Vücudumuzdaki normal dokuların damar sistemleri oldukça düzenli ve dengeli bir yapı sergilerken, buna karşılık tümöral dokularda oldukça kaotik ve düzensizdir. Bu nedenle tümoral dokularda bazı bölgelerde kanlanma çok iyiyken bazı bölgelerde çok zayıftır. Kanlanmanın zayıf olduğu bölgelerde hipoksi ve asidoz ortaya çıkar, pH düşer. Bu şartlar tümör dokusunu normal dokulara göre daha hassas kılar, çünkü artan sıcaklık dokudan olması gerektiği kadar hızlı uzaklaştırılamaz.

Tümör hücrelerinin ölümleri ağırlıklı olarak protein denatürasyonu nedeniyle gerçekleşir. Bu durum 40.0 C° ’ın üzerindeki sıcaklıklarda gözlenebilmektedir. Burada özellikle hücre iskeleti ve zarında hızlı bir yaşlanma gerçekleşir. Aynı şekilde DNA replikasyonunun önemli aşamalarıda bozulur.

Kemoterapinin Hipertermi ile Kombinasyonu
Birçok çalışmada hipertermi ile kemoterapinin beraber etki gözlenmiş. Bu sinerji aşağıdaki mekanizmalara dayanmaktadır:

• Hipertermik şartlarda toksisitenin artması
• Hipertermi nedeniyle ilaçlara karşı olan direnç mekanizmalarının inhibisyonu sağlanır. Böylece tümörde hücresel permeabilite ve kemoterapotik ajanın hücre içine girişi artmaktadır
• Sitostatik ajanların hücrelere alımının artması
• DNA hasarının artışı
• Lokal kanlanmanın artışına bağlı sitostatiklerin rezorpsiyonunun artışı
• Milimetrik tümörler difüzyonla beslendiği için direk olarak plevral kavite içine verilen kemoterapotik maddeden daha çok faydalanabilirler
• Hiperterminin tümör hücrelerinin ilk 24 saatte apoptozisini artırdıkları düşünülmektedir.


Kavite içi uygulama sayesinde kemoterapi maddesi, intravenöz (IV) uygulamanın toksik sistemik etkilerini en alt düzeye indiren diffüzyonla doğrudan tümör hücrelerine girer. Kemoterapötik maddenin nüfuz derinliği kavite yüzeyinin birkaç mm derinliğiyle sınırlıdır. Dolayısıyla, bu tedavi modelinden maksimum fayda sağlanacaksa tümör hücrelerinin mikroskobik düzeye indirilmesi oldukça önemlidir. Kavite içi kemoterapi lavajının ideal zamanlaması, tümör rezeksiyonundan hemen sonradır. Böylece, adezyonlar veya fibrinöz eksüdalar gelişmeden önce ve kalan tümörün hacmi kemoterapötik maddenin nüfuz edebileceği kadar küçükken, rezidüel kanser hücreleri kemoterapiye azami düzeyde maruz kalırlar.

Lokal uygulama ile elde edilen ilaç konsantrasyonu, IV uygulamayla elde edilen düzeye göre 50 kata kadar daha yüksek olabilmektedir. Isı hücre geçirgenliğini artırır, hücre metabolizmasını değiştirir ve ilaçların membrandan taşınmasını artırır. Hipertermi ve kemoterapötik ajanın beraber etkinliği bir çok çalışmada kanıtlanmıştır.

Uygulanan yöntemde cerrahi rezeksiyon ile tümör hücrelerinin makroskopik düzeyde azaltılması sağlanır ve kavite içine uygun kemoterapötik ajan verilecek rezidüel tümör hacmini 1 cm3 veya altına indirir.Performer HT Cihazı

PERFORMER HT, aşağıdaki metodolojilerde onkolojik tedavileri destekleyen ve tamamlayan en gelişmiş, en kolay ve en güvenli hipertermik perfüzyon tedavi sistemidir.

PERFORMER HT En Daha yenilikçi dizaynı, hiperterminin özel kontrol ve izlenmesindeki yüksek performansı ve özellikle hasta ve kullanıcı güvenliğini riske atmadan operasyon yönetiminin son derece kolay olması, performer platformunda uzun dönemde elde edilen tecrübenin sonucu olan HT versiyonunun yeni karakteristik özellikleridir.

Yeni grafiksel arayüz, tüm ana fonksiyonel parametrelerin ve hasta parametrelerinin netliği ve komple görselliği ile, kullanıcıyı tedavinin her aşamasında yönlendirir ve kullanıcıya yardımcı olur. Önceden birleştirilmiş tek kullanımlık devre Performer HT ‘nin kurulum zamanını minimize eder ve kolaylaştırır, bu yüzden kullanıma hazır sistem olarak adlandırılabilir.ÖZELLİKLER

 • 2 L/dk’ ya kadar perfüzyon akım oranı
  Yüksek etkinlikli entegre ısıtma sistemi
  8 adet sıcaklık probunu izlemek için entegre modül
  Hasta by-pass (atlatma) fonksiyonu
  Otomatik set dolum prosedürü
  Vücut boşluğu içindeki sıcaklık diyagramlarının gerçek-zamanlı gösterimi
  Online sorun giderme fonksiyonu
  USB port ile PC ‘ye aktarılabilen dosyalar sayesinde hasta ve tedavi bilgilerinin kaydı.
  Entegre termal yazıcı
  Kesintisiz güç kaynağı sistemi (UPS)
  Kolay taşıma ve kullanım için elektriksel cihaz yükseklik ayarı


 • TEKNİK BİLGİLER
 • Şebeke beslenme: 110/230V - 50/60 Hz
  Enerji tüketimi: Mak.700 VA
  Eletriksel sınıflandırma : Sınıf I-Tip BF
  IP koruması: IP 21
  Akım oranları: 2 peristaltik pompa,aralık 100-2000 ml/dk
  Basınçlar: 6 basınç sensörü, aralık - 450 - + 450 mmHg
  Hacimler: Tartı sistemi, aralık 0,5- 20 litre
  Sıcaklık: Yüzey ısıtma sistemi (28-46 ºC)
  8 sıcaklık probunun izlenmesi
  Boyutlar (DxGxB): 500x550x900 mm (bekleme / taşıma modu)
  500x550x1400 mm (işlem durumu)
  Ağırlık : 85 kg.