Reoferez

ReoferezTERAPÖTİK PLAZMAFEREZ PROSEDÜRLERİ

TERAPÖTİK PLAZMAFEREZ PROSEDÜRLERİ


  Damar Girişleri

 • İğneler (18G-16G) periferal damarlara yerlestirilir. İç jugular, subklavien ya da femoral damarlarda, tek ya da çift lümenli kataterler de ayrıca kullanılabilir.


 • İşlenecek Plazma Hacmi

 • Genellikle hastanın tahmini plazma hacmi (TPH) kadardır. TPH aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.
 • TPH= VA x 1/13 x (1-Ht/100)
 • VA: Vücut Ağırlığı (kg)
 • Ht: Hematokrit (%)
 • Örnek: Hastanın Vücut Ağırlığı = 65kg, Ht: %40 EPV = 3 L


 • Antikoagülan

 • Antikoagülan olarak genellikle Heparin ya da Sitrat (sodyum sitrat ya da ACD-A) kullanılır. Aşağıda antikoagülan uygulama kürüyle ilgili bir örnek bulunmaktadır. Seçim ve dozaja, antikoagülasyon ile ilgili bilgi sahibi sorumlu hekim tarafından hastanın klinik durumu göz önüne alınarak karar verilir.


 • Replasman Sıvısı

 • Replasman sıvısı, hastanın durumuna, maliyete, uygunluğa ve değişim tedavisi boyunca uzaklaştırılan plazmanın replasmanı için gereken hacme bağlı olarak seçilir. Genel olarak Albümin solüsyonu ya da Taze Donmuş Plazma (TDP) kullanılır.