Filtrasyon ile Plazma Değişimi

Kan, plazma filtresi kullanılarak (Plasmaflo OP) plazma ve kan hücrelerine ayrılır. Patojenik maddeleri içeren plazma uzaklaştırılır ve yerine albümin solüsyonu ya da taze donmuş plazma gibi replasman sıvısı verilir.TERAPÖTİK PLAZMAFEREZ PROSEDÜRLERİ

TERAPÖTİK PLAZMAFEREZ PROSEDÜRLERİ


  Damar Girişleri

 • İğneler (18G-16G) periferal damarlara yerlestirilir. İç jugular, subklavien ya da femoral damarlarda, tek ya da çift lümenli kataterler de ayrıca kullanılabilir.


 • İşlenecek Plazma Hacmi

 • Genellikle hastanın tahmini plazma hacmi (TPH) kadardır. TPH aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.
 • TPH= VA x 1/13 x (1-Ht/100)
 • VA: Vücut Ağırlığı (kg)
 • Ht: Hematokrit (%)
 • Örnek: Hastanın Vücut Ağırlığı = 65kg, Ht: %40 EPV = 3 L


 • Antikoagülan

 • Antikoagülan olarak genellikle Heparin ya da Sitrat (sodyum sitrat ya da ACD-A) kullanılır. Aşağıda antikoagülan uygulama kürüyle ilgili bir örnek bulunmaktadır. Seçim ve dozaja, antikoagülasyon ile ilgili bilgi sahibi sorumlu hekim tarafından hastanın klinik durumu göz önüne alınarak karar verilir.


 • Replasman Sıvısı

 • Replasman sıvısı, hastanın durumuna, maliyete, uygunluğa ve değişim tedavisi boyunca uzaklaştırılan plazmanın replasmanı için gereken hacme bağlı olarak seçilir. Genel olarak Albümin solüsyonu ya da Taze Donmuş Plazma (TDP) kullanılır.