Tedavi Alanları

ABO UYUMSUZ HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

ABO UYUMSUZ SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU

AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİ

AKCİĞER ALLOGRAFT REJEKSİYONU

AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMYELİT

ANCA İLİŞKİLİ HIZLI İLERLEYEN GLOMERÜLONEFRİT

ANTİ-GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI

APLASTİK ANEMİ; SAF KIRMIZI HÜCRE APLAZİSİ

DİLATE KARDİYOMİYOPATİ

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ

FİTANİK ASİT DEPO (REFSUM) HASTALIĞI

FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ

GEBELİKTE ERİTROSİT ALLOİMMUNİZASYONU

GRAFT-VERSUS-HOST HASTALIĞI

GUILLAIN-BARRE SENDROMU

HELLP SENDROMU

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

İLAÇ İLİŞKİLİ TROMBOTİK MİKROANJİOPATİ

KARDİYAK ALLOGREFT REJEKSİYONU

KATASTROFİK ANTİFOSFOLİPİD SENDROM

KOAGÜLASYON FAKTÖR İNHİBİTÖRLERİ

KRİYOGLOBÜLİNEMİ

KRONİK FOKAL ENSEFALİT

KRONİK İNFLAMATUAR DEMYELİNİZAN POLİRADİKÜLONÖROPATİ

KUTANÖZ T HÜCRELİ LENFOMA

LAMBERT-EATON MYASTENİK SENDROMU

MALİGN ROMATOİD ARTRİT

MONOKLONAL GAMAPATİYE BAĞLI HİPERVİSKOZİTE

MULTIPL SKLEROZ

MYASTENİA GRAVİS

MYELOM KAST NEFROPATİSİ

NÖROMYELİTİS OPTİKA

OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ

PARANEOPLASTİK NÖROLOJİK SENDROMLAR

PARAPROTEİNEMiK POLİNÖROPATİLER

PEMFİGUS VULGARİS/BÜLLÖZ PEMFİGOİD

PERİFER ARTER HASTALIĞI

POSTTRANSFÜZYON PURPURA

RENAL TRANSPLANT SONRASI ANTİKOR İLİŞKİLİ RED

SEPSIS

SEPTİK ŞOK

SKLERODERMA

STREPTOKOKAL İNFEKSİYONLARLA İLİŞKİLİ PEDİATRİK OTOİMMÜN NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA

VİRAL ERADİKASYON-UZAKLAŞTIRMA

YAŞ İLİŞKİLİ MAKULAR DEJENERASYON