Evet, ilaç kullanımı yine de gereklidir. Aferez tedavisi sürmekte olan lipit düşürücü tedaviye ektir ve daha üst bir tedavidir.

Evet, devlet güvencesine tabi olan tüm hastaların tedavisi karşılanmaktadır.

CRRT, hepsi böbrek yetmezliği ile alakalı olan patolojilerin yaklaşık 20 çeşidiyle ilişkilidir

CRRT sürekli renal replasman tedavileri anlamına gelir, bu yüzden böbrek yetmezliği durumunda böbrek fonksiyonlarını yerine getirmek için kullanılır. CRRT teknikleri yoğun bakım ünitelerinde 30 yıldan beri uygulanmaktadır. Plazma tedavileri, inflamatuar mediatörler, LDL-kolesterol veya antikorlar gibi büyük maddelerle ilintili olan hastalıklar ve tekniklerle ilişkilidir. Plazma tedavileri genellikle Nefroloji, Hematoloji ya da Yoğun Bakım departmanlarında gerçekleştirilir.

Cascade Filtrasyonda plazmanın kandan ayrılması santrifüj tekniği ile sağlanırken, Duble Filtrasyonda plazma kandan bir plazma separatörü (PlasmafloTM OP) kullanılarak ayrılır.

Bu işlemin önemi şudur ki; DFPP işleminde hiçbir ikame sıvı girişine gerek duyulmaz. Sadece bazı birkaç uygulamada çok az ikame sıvı girişi gerekebilir. Bu sayede spesifik yan etkiler ortadan kalkar ve uygulamada işlem yapma kolalığı ve düşük maliyet sağlanmış olur.

Plazma separatörü (Plasmaflo OP) ile ayrılan plazma daha sonra yüksek ve düşük molekül ağırlıklarına göre membran tip plazma komponent separatörü (Cascadeflo EC) ile komponentlerine ayrılır. Patojenik maddeleri de içeren yüksek molekül ağırlıklı komponentler uzaklaştırılır. Albümin gibi yararlı maddeleri içeren düşük moleküler ağırlıklı komponentler hastaya geri verilir. Az miktarlarda albümin gibi bir replasman sıvısı vermek gerekebilir.

Diyetin ve maksimum ilaç tedavisinin yetersiz olduğu ya da tolere edilemediği yüksek riskli ailesel hiperkolesterolemili (FH) hasta guruplarında LDL aferezi gerekmektedir. LDL aferezi LDL-kolesterol seviyesini efektif olarak düşürür ve koroner kalp hastalığının gelişimini ya da ilerlemesini engeller.

LDL-kolesterol plazma seviyelerinin yükselmesine sebep olan metabolik bir bozukluktur. Ailesel Hiperkolesteroleminin sebebi genetik olarak saptanmıştır ve LDL reseptör mutasyonuna veya LDL-kolesterolünün lipoprotein ApoB mutasyonuna yol açar. LDL-kolesterolüne benzer olarak Lipoprotein a (Lp(a)) seviyesi de yükselebilir. Her ikisi de ateroskleroz için bağımsız risk faktörleridir.

Hitit Medikal ürünlerini kullanarak 100’ den fazla farklı hastalık tedavi edilebilir. Bu hastalıklardan bazılarına immün/otoimmün hastalıklar, inflamatuar durumlar, ülseratif kolit, böbrek veya karaciğer yetmezliği, ailesel hiperkolesterolemi vb. örnek verilebilir. Web sitemizi inceleyerek hastalıklar ve tedavi tipleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İlgilendiğiniz herhangi bir ürüne ulaşmak için, lütfen direk olarak iletişim adresinden ya da +90 (232) 278 52 01 no’ lu numaradan bizimle irtibata geçiniz. Ayrıca iletişim formunu doldurarak da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca tüm ürünler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz: Biyolog Gizem Sargut GSM: 0531 389 06 41 Biyolog Hülya Keskinkale Hitit Tıbbi Cihazlar A.Ş, GSM: 0533 487 71 65 Korutürk Mah. Kestane Sok. No:42/1Balçova/İZMİR Tel: 0 232 2785201 Faks: 0 232 2785284

Bu lipid-bozukluğunun ciddiyetine ve risk profiline bağlı olarak tedavi için hedeflenen seviyeye bağlıdır.

Adsorbsiyon teknikleri, hastanın kan basıncı için hayati derecede önemi olan albumin gibi değerli maddeleri korurken, kandan uzaklaştırılması gereken spesifik maddelerin atılmasına izin verir. Bu teknikle ayrılmak istenen komponentler seçici olarak uzaklaştırılmış olur. Replasman sıvısına gerek yoktur.

Plazma separatörü (PlasmafloTM OP) ile ayrılan plazma adsorbsiyon kolonlarından (ImmusorbaTM, PlasorbaTM) geçer. Patojenik maddeler, ligandlar ve patojenik maddeler arasındaki afinite ile adsorbe edilir.

Kan, bir membran plazma separatörü kullanılarak (Plasmaflo OP) kan hücrelerine ve plazmaya ayrılır. Patojenik maddeleri içeren ayrılan plazma uzaklaştırılır ve yerine albümin solüsyonu ya da taze donmuş plazma gibi bir replasman sıvısı verilir.

• Plazma Değişimi (PE) • Duble Filtrasyon Plazmaferezi (DFPP) • Plazma Adsorpsiyonu (PA)n

İşlem süresi hasta değerlerine, hastalık ve tedavi tipine göre değişmektedir.

Terapötik plazmaferez hastaların plazmasından patojenik maddelerin uzaklaştırılması için dizayn edilmiş bir ekstrakorporeal kan saflaştırma tekniğidir. Uzaklaştırılan patojenik madde örnekleri; otoantikorları, immün kompleksleri, krioglobulinleri ve kolesterol içeren lipoproteinleri kapsar.