about

SEPSİS İÇİN SEÇİCİ PLAZMA DEĞİŞİMİ

Sepsiste inflamasyona neden olan sitokin fırtınası unsurları (pro ve anti-inflamatuvar mediatörler, sitokinler vb.) uzaklaştırılır. Ayrıca Evaclio işlemleri hemofiltrasyon temeline dayandıkları için Üre, Kreatinin ve Amonyak gibi suda çözünen veya orta moleküler ağırlığa sahip unsurları da hasta dolaşımından uzaklaştırılır.

Filtrenin özelliğinden kaynaklı olarak aynı zamanda hemofiltrasyon ve plazma değişiminin tek seansta yapılıyor olması geniş spektrumda (proteine bağlı, suda çözünen ve orta moleküler ağırlığa sahip) yanda belirtilen patojenlerin uzaklaştırılmasını sağlar. Böylece kısa zamanda hastanın laboratuar ve klinik bulgularında iyileşmeler gözlenir.

Normal hemofiltrasyon temeline dayalı yöntemlerde membranların por çapları küçük (5 nm, yani yaklaşık 30-45 kDa’ a kadar geçirgen) olduğundan hastalığa neden olan çok sayıda patojen bu porlardan geçemez ve hastaya geri döner. Örneğin; TNF-α (54 kDa), IL-2r (75 kDa), IL-10 (39 kDa), IL-16 vb. faktörler hastada kaldığından sepsis inflamasyonu (SIRS/CARS) devam eder. Ayrıca daha küçük patojenler (zehirler, toksinler, endotoksinler vb.) ise protein bağlı bulunduklarından çapları ve moleküler ağırlıkları büyür ve bunlar porlardan hiç geçemeyip hastada kalırlar (örneğin 55 kDa olan indirekt bilirubin de de durum böyledir). EVACLIOTM ise 100 kDa'luk (hastalığa özel seçilecek filtre ile kimi zaman 100 kDa’ dan büyük) high cut-off değeri, high-flux özelliği ve farklı geçirgenlikleri olan 4 tip membranı sayesinde de yukarıdaki tabloda verilen patojenlerin hasta dolaşımından kolaylıkla uzaklaştırılmasını sağlar. Diğer sistemlere göre çok az miktarda albümin ile 20-25 litre plazma işlemek mümkündür. İşlem ile hemofiltrasyon temelli tüm işlemler (Ultrafiltrasyon [UF], Hemodiafiltrasyon vb.) yerine getirilebilir. İşlem için azami 6-8 saatlik bir zaman yeterlidir.

KULLANILAN ÜRÜNLER:

Sepsis için seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının çeşitleri:

EVACLIO 1C20
EVACLIO 1C10 (pediatrik boy)

Sepsis İçin Seçici Plazma Değişimi (SPD) Membranlarının Özellikleri:

Sepsis için seçici plazma değişimi (SPD) membranının farklı patojenlere/proteinlere yönelik farklı geçirgenlik katsayısına ve karakteristiğine sahip tipleri bulunmaktadır.
Membranlar tam kan ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Sepsis için seçici plazma değişimi (SPD) membranı ethylene vinyl alcohol copolymer (EVAL) den üretilmiştir. Mükemmel biyouyumlu, koagülasyon kaskadını tetiklemeyen, çok iyi anti-trombojenisite gösteren bir materyaldir.
Membranların Albumin’e karşı ortalama %20 geçirgenliği bulunmaktadır. Beher membran tipi için IgG, C3, C4, Fibrinojen ve IgM için geçirgenlik katsayıları literatürle sabittir.
İşlem sırasında Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranın geçirgenlik performansında düşüş olmamaktadır. Zamana göre albumin geçirgenlik katsayıları ve transmembran basıncının (TMP) stabilitesini koruduğuna dair veriler mevcuttur.
Kullanılan membranlarda replasman sıvısı olarak albumin solüsyonu veya taze donmuş plazma (TDP) + elektrolitik solüsyon kullanılabilmektedir. Membranın tipine göre hastanın giriş albumin seviyesinin %20 nispetinde albumin solüsyonları yeterli olabilirken; TDP için 1:2, 3:2 veya 4:1 nispetindeki solüsyonlar yeterli olmaktadır.
Sepsis için seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının erişkin boylarının yüzey alanı 2m2 ve fiber içi dolum hacmi 155 ml; fiber dışı dolum hacmi de 110 ml’ dir.Fiber iç ve dışı kompartmanlar toplamı dolum hacmi 265 ml’ dir.
Sepsis için seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının pediatrik boylarının yüzey alanı 1m2 ve fiber içi dolum hacmi 85 ml; fiber dışı dolum hacmi 90 ml’dir. Fiber iç ve dışı kompartmanlar toplamı dolum hacmi 175 ml’ dir.
Sepsis için seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının içi steril su ile doludur ve gama ışını ile steril edilmiştir.

Seçici plazma değişimi (SPD) tüp seti çeşitleri:

CRRT-SGAL
CRRT-SGALCPT (sitrat ile çalışmaya uygun yetişkin seti)
CRRT-PSGALCPT (sitrat ile çalışmaya uygun pediatrik set)

about

SEPSİS ADSORBSİYON TÜP SETİ ÖZELLİKLERİ:

Sepsis adsorbsiyon tüp seti; plazma fraksiyonunu ayırır. İşlem neticesinde ayrılan fraksiyonu atar ve yerine hazırlanmış olan replasman sıvısını verebilecek yapıdadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti işlemin (dolum, işlem, reinfüzyon) otomatik gerçekleşmesine olanak sağlayabilecek yapıdadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti pre veya post dilüsyon modunda çalışmaya uygundur. İşlem sırasında modlar arasında değişim yapılabilmektedir.
Sette replasman ve diyalizat için birbirinden bağımsız 2 ayrı bağlantı hattı bulunmaktadır. Bu sayede işlem sırasında hastanın ihtiyacına göre ayrı özelliklere sahip diyalizat ve her işlemde hastanın durumuna özel hazırlanan ayrı replasman kullanılabilinmektedir.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti temel olarak 2 kısımdan/parçadan oluşmaktadır;

Arter ve ven tüp hatlarını içeren kasetli kısım, İkili ısıtma paneli ile filtrat/drenaj/replasman tüp setlerini içeren kısım

Sepsis adsorbsiyon tüp seti, kullanıcıya kullanım kolaylığı açısından set yükleme şablonuna sahiptir ve setteki bağlantılar renk kodludur.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti ile gerçekleştirilen işlemlerde antikoagulan olarak heparin kullanılması için set üzerinde özel heparin hattı bulunmaktadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin yapısı hemodinamik stabiliteyi artırmak için hem diyalizatın hem de replasman sıvısının ayrı ayrı ısıtılmasına izin verecek şekildedir.
Set, hasta güvenliği için aşağıdaki parametrelerin sürekli kontrolüne olanak tanıyacak bağlantılara/portlara sahiptir;

Arteryel basıncı, Giriş basıncı, Kan dedektörü, Venöz basıncı, Egzos basıncı, Kan kaçak dedektörü, Reinfusion hattı hava kabarcığı tesbiti, Filtrat basıncı Boş replasman Boş diyalizat,

Sepsis adsorbsiyon tüp setinin arteryel ve venöz hattı basınç portu zar tipinde, havasız olup kan hiçbir zaman cihaz sensörü ile temas etmemektedir. Bu sayede olası pıhtılaşma engellenip setin işlem ömrü uzun olmaktadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin parçalı & dengeli ağırlık skalası sayesinde sıvı denge kontrol sistemi konvansiyonel sistemlerden daha net sıvı denge takibi sağlamaktadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin parçalı & dengeli ağırlık skalası sayesinde işlem sırasında atık torbası veya replasman ve diyalizat torbaları istenilen anda işlem durdurulmadan ve alarm almadan değiştirilebilinmektedir.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin parçalı & dengeli ağırlık skalası sayesinde atık veya replasman ve diyalizat torbalarına müdahale cihazın ağırlık denge hesaplarını etkilemeyecek ve hesabını şaşırtmayacak ve bozmayacak yapıdadır.
Sepsis adsorbsiyon Erişkin tüp setinin arter & ven hattı ekstrakorporeal hacmi 70 ml’dir. Gerektiğinde pediatrik işlemler için kullanılan setin ise 48 ml’dir.
Set, steril ve CE belgelidir.