SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ

SÜREKLİ VENÖ VENÖZ HEMOFİLTRASYON (SVVH):

SVVH yüksek akımlı membranlar sayesinde konveksiyonla solüt yükünün uzaklaştırılmasına olanak tanır. Konveksiyonda kan ultrafiltrat oluşmasını sağlayan porları olan bir membran boyunca hareket eder. Ultrafiltrat, filtre öncesi veya sonrası replasman sıvısı kullanılarak yerine konulur.

SÜREKLİ VENÖ VENÖZ HEMOFİLTRASYON (SVVH):

SVVH yüksek akımlı membranlar sayesinde konveksiyonla solüt yükünün uzaklaştırılmasına olanak tanır. Konveksiyonda kan ultrafiltrat oluşmasını sağlayan porları olan bir membran boyunca hareket eder. Ultrafiltrat, filtre öncesi veya sonrası replasman sıvısı kullanılarak yerine konulur.

about

SÜREKLİ VENÖ VENÖZ HEMODİYALİZ (SVVHD):

Diyaliz membranının etrafında kan akımına ters yönde akan diyaliz solüsyonu vardır ve konsantrasyon farkı ile difüzif klirens sağlanır. Steril ve fizyolojik diyalizat kullanılır. Diyalizat içeriği solütün uzaklaştırılmasına izin verecek konsantrasyon gradyentini sağlar.

about

SÜREKLİ VENÖ VENÖZ HEMODİAFİLTRASYON (SVVHDF):

Konvektif ve difüzif tedavinin bileşiminden oluşur. Klirens için filtre öncesi veya sonrası replasman sıvısı ve diyalizata gereksinim vardır.

about

YAVAŞ SÜREKLİ ULTRAFİLTRASYON (YSUF):

Fazla sıvının etkili bir şekilde uzaklaştırılmasına olanak sağlar. Hacim yükünün uzaklaştırılması ve dirençli konjestif kalp yetmezliği olan hemodinamisi bozuk hastalarda faydalı olmaktadır.

about

1- SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİ (SRRT) SETİ

Tek tip set ile hemofiltrasyon, hemodiyafiltrasyon, yavaş sürekli hemodiyaliz, plazmadiyafiltrasyon veya izole ultrafiltrasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Set işlemin (dolum, işlem, reinfüzyon) otomatik gerçekleşmesine olanak sağlayabilecek yapıdadır.
Set pre veya post dilüsyon modunda çalışmaya uygundur. İşlem sırasında modlar arasında değişim yapılabilir.
Set kullanıcıya kullanım kolaylığı açısından set yükleme şablonuna sahiptir ve setteki bağlantılar renk kodludur.
Setin yapısı hemodinamik stabiliteyi artırmak için hem diyalizatın hem de replasman sıvısının ayrı ayrı ısıtılmasına izin verecek şekildedir.
Setin parçalı/dengeli ağırlık skalası sayesinde sıvı denge kontrol sistemi konvansiyonel sistemlerden daha net sıvı denge takibi sağlamaktadır.
Setin parçalı/dengeli ağırlık skalası sayesinde işlem sırasında atık torbası veya replasman/diyalizat torbaları istenilen anda işlem durdurulmadan ve alarm almadan değiştirilebilinmektedir.
Setin parçalı/dengeli ağırlık skalası sayesinde atık veya replasman/diyalizat torbalarına müdahale cihazın ağırlık denge hesaplarını etkilemeyecek ve hesabını şaşırtmayacak/bozmayacak yapıdadır.
Setin arter & ven hattı ekstrakorporeal hacmi yetişkinler için 70 ml, pediyatrik işlemler için ise 48 ml’dir.

2- HEMOFİLTRE

Membran polysulfone dan mamuldür.
Membran yüksek geçirgen ve mikroporoz gradyan yapısıyla (iç yüzeyde yoğun ve homojen; dış yüzeyde poroz) keskin cut-off eğrisi özellikleri göstermektedir.
Membran mükemmel biyo uyumludur.
Membran albümin kaybı az olmalıdır.
Hemofiltre gamma ışını ile steril edilmiştir ve dolum kolaylığı için ıslak tip membrandır.