İZOLE HEPATİK PERFÜZYON

Metot

Cerrahi müdahale ile karaciğerin izolasyonu; akabinde yüksek doz kemoterapötik ilaçların intra-arteryel hipertermik perfüzyonu amaçlanmaktadır.

Hipertermi: 41.5 °C
hiperoksik bir yöntemdir
Sirkülasyon süresi: 60 dk

Parametre Takibi

Sıcaklık
Debi
Basınç
Hacim

Endikasyonlar

Metastatik veya primer rezekte edilemez kanserler.