about

İMMUNADSORPSİYON (IA)

Plazma filtresi (Plasmaflo OP) ile ayrılan plazma adsorpsiyon kolonlarından (Immusorba, Plasorba) geçer. Patojenik maddeler, ligandlar ve patojenik maddeler arasındaki afinite ile adsorbe edilir. Replasman sıvısına gerek yoktur.

IMMUSORBA TR/PH

Provinil jel üzerine bağlanmış ligant olarak adlandırılan triptofana patojenler spesifik ve geri dönüşümsüz olarak bağlanıyor. Nörolojik ve otoimmün rahatsızlıklarda ortaya çıkan antikorların bu ligantlara karşı afinitesi mevcuttur. Hidrofobik bağlanma ile adsorbsiyon gerçekleşiyor.

İlk fitredeki geniş porlu membran; plazma, proteinler ve patojenlerin adsorbsiyon kolonuna geçmesine izin verir. Adsorbsiyon kolonu, plazmadan İMMUNADSORPSİYON atojenleri seçici olarak uzaklaştırır. Patojenden saflaştırılmış plazma/kan hastaya geri döner

İMMUNADSORPSİYON (IA)’NIN AVANTAJLARI

Double Filtrasyon Plazmaferezi

Plazma değişimi ve double filtrasyon plazmaferezinden daha seçicidir.
Seçici uzaklaştırma hidrofobik adsorbsiyon ile gerçekleştirilir.
Ligandlar, zararsız ve fizyolojik amino asitlerdir.
Patojenlerden uzaklaştırılan plazma hastaya geri döner.
Replasman sıvısına ihtiyaç yoktur.
Replasman sıvısı kaynaklı allerji riski yoktur.
Replasman sıvısı kaynaklı protein allerji riski ortadan kalkmıştır.
Protein allerjisi olan hastalar için uygundur.

about

TERAPÖTİK PLAZMAFEREZ PROSEDÜRLERİ

Damar Girişleri

İğneler (18G-16G) periferal damarlara yerleştirilir. İç jugular, subklavien ya da femoral damarlarda, tek ya da çift lümenli kataterler de ayrıca kullanılabilir.

İşlenecek Plazma Hacmi

İğneler (18G-16G) periferal damarlara yerleştirilir. İç jugular, subklavien ya da femoral damarlarda, tek ya da çift lümenli kataterler de ayrıca kullanılabilir.

Genellikle hastanın tahmini plazma hacmi (TPH) kadardır. TPH aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.
TPH= VA x 1/13 x (1-Ht/100)
Ligandlar, zararsız ve fizyolojik amino asitlerdir.
VA: Vücut Ağırlığı (kg)
Ht: Hematokrit (%)
Örnek: Hastanın Vücut Ağırlığı = 65kg, Ht: %40 EPV = 3 L

Antikoagülan

Antikoagülan olarak genellikle Heparin ya da Sitrat (sodyum sitrat ya da ACD-A) kullanılır. Aşağıda antikoagülan uygulama kürüyle ilgili bir örnek bulunmaktadır. Seçim ve dozaja, antikoagülasyon ile ilgili bilgi sahibi sorumlu hekim tarafından hastanın klinik durumu göz önüne alınarak karar verilir.

about