about

SİTOKİN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN HEMOADSORBSİYON

Sitokin fırtınası sepsiste çoklu organ yetmezliğine, enfeksiyona, ölüme ve sistemik inflamatuar yanıt sendromuna yol açabilir. İmmun sistem tarafından sıkça “sitokin fırtınası” adı verilen sitokinlerin aşırı üretimi yoğun bakım ünitesinde ciddi sepsis ve septik şok, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), travma, ciddi yanık, ameliyat sonrası komplikasyonlar, grip ve şiddetli akut pankreatit gibi pek çok hayatı tehdit edici hastalıkların özelliğidir. Sitokin fırtınası toksik olabilir, doğrudan hücre ölümüne, masif kapiller kaçağa, ciddi inflamasyona, şoka, kardiyovasküler kollapsa, solunum, renal ve hepatik yetmezliğe, immün sistem paralizine ve diğer sorunlara yol açan olaylar zincirine neden olabilir. Çoklu organ yetmezliği ve sekonder enfeksiyonlar yoğun bakım ünitesindeki ölümlerin önde gelen nedenlerden ikisidir. Bakım tedavilerinde mevcut standartlar genellikle destekleyici bakımdır, sitokin fırtnasıyla savaşmada “aktif” tedaviler yoktur.

Cytosorb®, Avrupa Birliği'nde özellikle ekstrakorporeal sitokin filtresi olarak onaylanan birinci sınıf tedavidir.

Cytosorb® teknolojisinin merkezinde biyouyumlu, bir çok sitokinin bulunduğu 10-50 kDa’luk “sitokin optimum noktasını” yakalayan ve adsorbe eden çok gözenekli polimer boncuk bulunur. Amaç toksik sitokin seviyelerini düşürerek organ yetmezliğini ve bağışıklık sisteminin baskılanmasını önlemek veya azaltmak, dolayısıyla klinik sonuçları iyileştirmektir.

Kullanımı kolay - minimal öğrenme eğrisi, kolay kurulum, kan girer ve çıkar. Kullanımı hemodiyaliz ya da hemofiltrasyondan daha kolaydır. Diyalizat veya replasman sıvısına ihtiyaç yoktur. Heparin ve bölgesel sitrat anti-koagülasyonuyla çalışabilir. Hemodiyaliz gibi tedaviden sonra ilaçların dozu verilir.

RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNDE KULLANILAN TÜM CİHAZLARLA UYUMLU UNİVERSAL BİR KOLONDUR.

Doz aşımı zordur - cihaz performansı konsantrasyon bağımlıdır bu yüzden düşük sitokin konsantrasyonlarında cihaz etkinliği kendiliğinden düşer, sitokin seviyelerini takip etmeye gerek kalmadan aşırı sitokin uzaklaştırılması önlenir.

Büyük kapasite - tek bir kartuş sitokinlerin bağlanabilmesi için 5 futbol sahasından daha fazla yüzey alanına sahiptir.

Fazla miktarda kan tedavi etme yeteneği - CytoSorb® devam eden sitokin üretimini nötralize etmek için gerekli olan yüksek akışlı, düşük dirençli kartuş, dakikada 200-400 ml akış hızı kapasiteye sahiptir.

KULLANILAN ÜRÜNLER:

Sepsis Adsorbsiyon Kolonu
CYTOSORB

SEPSİS ADSORBSİYON KOLONU ÖZELLİKLERİ:

Sepsis adsorbsiyon kolonu özellikle sitokin seviyelerinin aşırı arttığı durumlarda (ciddi sepsis ve septik çok (SIRS & CARS), ciddi yanıklar, travma (crush sendromu), solunumla kimyasal zehirlenmeler, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), ameliyat sonrası pompa sendromu, akut pankreatit vb) endikedir.
Sepsis adsorbsiyon kolonu kullanım endikasyonu enfeksiyon orijinine (gram-negatif ya da gram-pozitif) bağlı değildir.
Sepsis adsorbsiyon kolonunun, sitokin uzaklaştırma performansı kan sitokin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Yüksek kan sitokin konsantrasyonunda yüksek efektivite ile uzaklaştırma yaparken, düşük kan sitokin konsantrasyonlarında etkinliği düşmektedir; bu sayede tedavi sırasında sitokin kan seviyesini takip etmeye gerek kalmamaktadır.
Sepsis adsorbsiyon kolonunun standart bakım tedavisi ile kıyaslı asgari 4 haftalık periot boyunca ventilatörden ayrılma ve sağ kalım oranları için veriler yandaki gibidir;
Sepsis adsorbsiyon kolonunun, sitokinlerin önemli çoğunluğunun bulunduğu 10-50 kDa luk bölgedeki sitokinlere karşı yüksek affinitesi vardır.
Sepsis adsorbsiyon kolonunda kullanılan adzorber, çapraz bağlı divinylbenzene ve polyvinylpyrrolidone’den mamuldür.
Sepsis adsorbsiyon kolonu, hastanedeki mevcut diyaliz cihazları ile uyumlu çalışabilmektedir. Ekstra bir cihaza ihtiyaç duymamaktadır.
Sepsis adsorbsiyon kolonu, 400 ml/dak’lık kan akış hızına kadar çalışabilmektedir. Bu sayede işlem sırasında eş zamanlı diyaliz yapılmak istenilmesi durumunda, diyaliz işleminin etkinliğini azaltmamaktadır.
Ürün tam kanla çalışabilmektedir. Ürünü kullanmak için kanın ön bir işlemden geçmesine (plazmasının ayrılması vb) gerek kalmamaktadır.
Ürün ekstra-korporeal (kan dolum) hacmi 125 ml’ dir. Bu sayede düşük kilolu hastalara (prime/dolum) nedeni ile kan veya kan türevi verilmeden otolog işlem yapılabilmekte ve kan transfüzyonundan kaynaklanabilecek (bulaşı, alerjik reaksiyon vb) riskler engellenmektedir.

about

Sepsis adsorbsiyon kolonu ile gerçekleştirilecek işlemler otologtur. İşlem sırasında herhangi bir kan veya kan türevi replasmanına gerek kalmamaktadır. Böylelikle ürün ile gerçekleştirilen işlemlerde kan kaynaklı bulaşı riski olmamaktadır.
Ürün ortamala 6 saatlik kürler için yeterli kapasiteye sahiptir. Bu sayede işlem sırasında kolon değişimine ya da rejenerasyona ihtiyaç duyulmamakta ve rejenerasyondan kaynaklanabilecek kan ve kan proteinleri ve kanda çözünmüş unsurların kaybı; kolon değişiminden de kaynaklanabilecek maliyet artışı engellenmektedir.
Sepsis adsorbsiyon kolonu, hasta total kan hacmini 18 kere işleyebilecek kapasiteye sahiptir.
Sepsis adsorbsiyon kolonu yüzey alanı yaklaşık 50000 m2’ dir.
Sepsis adsorbsiyon kolonu biyo-uyumludur.
Sepsis adsorbsiyon kolonu gama ışını ile steril edilmiştir.
Sepsis adsorbsiyon kolonu kullanım ve dolum kolaylığı için ıslak tip ve steril sıvı (tercihen fizyolojik serum) ile doludur.
Sepsis adsorbsiyon kolonutek kullanımlıktır.

Sepsis adsorbsiyon tüp seti çeşitleri:

CRRT-SGAL
CRRT-SGALCPT (sitrat ile çalışmaya uygun yetişkin seti)
CRRT-PSGALCPT (sitrat ile çalışmaya uygun pediatrik set)

SEPSİS ADSORBSİYON TÜP SETİ ÖZELLİKLERİ:

Sepsis adsorbsiyon tüp seti; plazma fraksiyonunu ayırır. İşlem neticesinde ayrılan fraksiyonu atar ve yerine hazırlanmış olan replasman sıvısını verebilecek yapıdadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti işlemin (dolum, işlem, reinfüzyon) otomatik gerçekleşmesine olanak sağlayabilecek yapıdadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti pre veya post dilüsyon modunda çalışmaya uygundur. İşlem sırasında modlar arasında değişim yapılabilmektedir.
Sette replasman ve diyalizat için birbirinden bağımsız 2 ayrı bağlantı hattı bulunmaktadır. Bu sayede işlem sırasında hastanın ihtiyacına göre ayrı özelliklere sahip diyalizat ve her işlemde hastanın durumuna özel hazırlanan ayrı replasman kullanılabilinmektedir.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti temel olarak 2 kısımdan/parçadan oluşmaktadır;

Arter ve ven tüp hatlarını içeren kasetli kısım, İkili ısıtma paneli ile filtrat/drenaj/replasman tüp setlerini içeren kısım

Sepsis adsorbsiyon tüp seti, kullanıcıya kullanım kolaylığı açısından set yükleme şablonuna sahiptir ve setteki bağlantılar renk kodludur.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti ile gerçekleştirilen işlemlerde antikoagulan olarak heparin kullanılması için set üzerinde özel heparin hattı bulunmaktadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin yapısı hemodinamik stabiliteyi artırmak için hem diyalizatın hem de replasman sıvısının ayrı ayrı ısıtılmasına izin verecek şekildedir.
Set, hasta güvenliği için aşağıdaki parametrelerin sürekli kontrolüne olanak tanıyacak bağlantılara/portlara sahiptir;

Arteryel basıncı, Giriş basıncı, Kan dedektörü, Venöz basıncı, Egzos basıncı, Kan kaçak dedektörü, Reinfusion hattı hava kabarcığı tesbiti, Filtrat basıncı Boş replasman Boş diyalizat,

Sepsis adsorbsiyon tüp setinin arteryel ve venöz hattı basınç portu zar tipinde, havasız olup kan hiçbir zaman cihaz sensörü ile temas etmemektedir. Bu sayede olası pıhtılaşma engellenip setin işlem ömrü uzun olmaktadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin parçalı & dengeli ağırlık skalası sayesinde sıvı denge kontrol sistemi konvansiyonel sistemlerden daha net sıvı denge takibi sağlamaktadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin parçalı & dengeli ağırlık skalası sayesinde işlem sırasında atık torbası veya replasman ve diyalizat torbaları istenilen anda işlem durdurulmadan ve alarm almadan değiştirilebilinmektedir.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin parçalı & dengeli ağırlık skalası sayesinde atık veya replasman ve diyalizat torbalarına müdahale cihazın ağırlık denge hesaplarını etkilemeyecek ve hesabını şaşırtmayacak ve bozmayacak yapıdadır.
Sepsis adsorbsiyon Erişkin tüp setinin arter & ven hattı ekstrakorporeal hacmi 70 ml’dir. Gerektiğinde pediatrik işlemler için kullanılan setin ise 48 ml’dir.
Set, steril ve CE belgelidir.