about

DOUBLE FİLTRASYON PLAZMAFEREZİ

Plazma filtresi (Plasmaflo OP) ile ayrılan plazma daha sonra yüksek ve düşük molekül ağırlıklarına göre membran tip plazma komponent separatörü ile komponentlerine ayrılır. Patojenik maddeleri de içeren yüksek molekül ağırlıklı komponentler uzaklaştırılır. Albümin gibi yararlı maddeleri içeren düşük moleküler ağırlıklı komponentler hastaya geri verilir. Az miktarlarda albümin gibi bir replasman sıvısı vermek gerekebilir.

İŞLEM AKIŞI

Double Filtrasyon Plazmaferezi

Birinci filtrenin geniş porları plazma, protein ve patojenlerin ikinci filtreye geçişine izin verir.
İkinci filtenin daha küçük porları patojenik maddelerin plazmadan seçici olarak uzaklaştırılmasını sağlar.
Patojenleri uzaklaştırılmış plazma hastaya geri döner.
Patojenler atılır.

DOUBLE FİLTRASYON PLAZMAFEREZİNİN AVANTAJLARI

Plazma değişimine göre daha seçicidir.
Patojenden saflaştırılan plazma hastaya geri döner.
Hasta için faydalı moleküllerden minimal kayıp yaşanır
Minimum düzeyde albümin kaybı
Minimal replasma ihtiyacı
Replasman kaynaklı enfeksiyon riski çok düşüktür.
Replasman kaynaklı allerji riski çok düşüktür.

about

TERAPÖTİK PLAZMAFEREZ PROSEDÜRLERİ

Damar Girişleri

İğneler (18G-16G) periferal damarlara yerlestirilir. İç jugular, subklavien ya da femoral damarlarda, tek ya da çift lümenli kataterler de ayrıca kullanılabilir.

İşlenecek Plazma Hacmi

İğneler (18G-16G) periferal damarlara yerleştirilir. İç jugular, subklavien ya da femoral damarlarda, tek ya da çift lümenli kataterler de ayrıca kullanılabilir.

Genellikle hastanın tahmini plazma hacmi (TPH) kadardır. TPH aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.
TPH= VA x 1/13 x (1-Ht/100)
Ligandlar, zararsız ve fizyolojik amino asitlerdir.
VA: Vücut Ağırlığı (kg)
Ht: Hematokrit (%)
Örnek: Hastanın Vücut Ağırlığı = 65kg, Ht: %40 EPV = 3 L

about

Antikoagülan

Antikoagülan olarak genellikle Heparin ya da Sitrat (sodyum sitrat ya da ACD-A) kullanılır. Aşağıda antikoagülan uygulama kürüyle ilgili bir örnek bulunmaktadır. Seçim ve dozaja, antikoagülasyon ile ilgili bilgi sahibi sorumlu hekim tarafından hastanın klinik durumu göz önüne alınarak karar verilir.

Replasman Sıvısı

Replasman sıvısı, hastanın durumuna, maliyete, uygunluğa ve değişim tedavisi boyunca uzaklaştırılan plazmanın replasmanı için gereken hacme bağlı olarak seçilir. Genel olarak Albümin solüsyonu ya da Taze Donmuş Plazma (TDP) kullanılır.
Double Filtrasyon Plazmaferezi Tedavi yönteminde kullanılan Plasauto ∑, tüm terapötik ve SRRT tedavi modellerini gerçekleştirebilen çok fonksiyonlu bir sistemdir.