Plasauto ∑ Cihazı


AÇIKLAMA

Plasauto ∑

terapötik aferez ve sürekli renal replasman tedavisi (SRRT) yapılan klinik merkezler için ideal, çok fonksiyonlu bir sistemdir. Yeni geliştirilmiş kaset tüp setleri ve Multı-CPU sistemiyle gelişmiş yüksek özellikleriyle tam donanımlıdır. Gelecek nesil gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış Plasauto ∑, mükemmel güvenilirliği ile kan arındırma alanında öncülük etmektedir.


  Neden Hızlı?
 • Kaset tüp seti sistemi ve kayma başlıklı pompa kullanılması tüp setlerin hazırlanma süresini azaltmıştır. Konvansiyonel sistemlerle kıyaslandığında, Plasauto ∑ otomatik dolum fonksiyonu sayesinde dolum süresini azaltmıştır.


 • Neden Güvenli?
 • Sıvı uzaklaştırma kontrolündeki eşsiz teknolojisi tedavinin yüksek hassasiyetiyle yapılmasına olanak sağlar. Havasız basınç odacığı hava ve kan arasındaki teması minimuma indirir.


 • Neden Akıllı?
 • Plasauto ∑, terapötik aferez ve SRRT’ deki tüm tedavi modelleri için multifonksiyonel bir sistemdir. Cihaz otomatik plazma geri dönüşü ve basınçla yönetilen otomatik alarm kontrolünün de aralarında olduğu çeşitli otomatik kontrol fonksiyonlarına sahiptir.


 • Arter ve ven tüp setlerinin ikisi de eş zamanlı kurulur. Kaset tüp seti kullanılması hava dedektörlerinin doğru yerleştirildiğini garanti ettiğinden hata riski yoktur. Tüp setlerinin azaltılmış dolum hacmi, tedaviyi kolaylaştırır ve güvenliği arttırır. Tüp setleri en fazla 5 dakika içinde kurulur, bu da tedaviye başlama sürecinin kayda değer oranda azalmasını sağlar. İkili ısıtma paneli sayesinde double filtrasyon plazmaferezi ve plazma adsorbsiyon işlemlerinde ikinci filtre ya da kolonun hem girişi hem de çıkışı ısıtılabilir. SRRT modunda diyalizat ve replasman sıvısı da ısıtılabilmektedir. Havasız basınç odacığı kan ve hava temasını minimalize eder.

  1’den 400 ml/dk’ ya kadar geniş bir akım hızı aralığına düşük dolum hacimli pompa tüpüyle ulaşılabilir.

  Sahip olduğu havasız basınç odacığı, kan ve hava temasını minimalize edecek şekilde dizayn edilmiştir.


  Özellikleri
 • • Ayırıcı zar, hava ve kan arasında bariyer oluşturur.
  • Dolaşan kan akımının akım durgunluğunu azaltır.
  • Odacık içerisindeki kan hacmi çok düşüktür. (3 ml)
  • Ayırıcı zardan dolayı dönüştürücü koruma filtresine ihtiyaç yoktur.

 • Otomatik basınç takibi yapılabilmektedir. Kan basıncı değiştikçe alarm limitleri otomatik olarak güncellenir. Tüp setinde anormal basınç tespit edildiğinde alarm meydana gelmektedir. İşlem sırasında beklenmeyen güç kayıpları veya prizin çıkması halinde, güç hattındaki bataryası sayesinde kanın geri verilmesine olanak sağlar.

  Hassas sıvı uzaklaştırılmasını sağlamak için, filtrat, diyalizat ve replasman sıvıları için bölümlenmiş ve dengelenmiş ölçüm metodu kullanılır. Konvansiyonel sıvı ağırlığı ve tek ölçüm metodlarıyla karşılaştırıldığında, bu yaklaşım sıvı uzaklaştırma hassasiyetini kayda değer ölçüde iyileştirir. Yüksek hassasiyet, yüksek hacim SRRT ve pediatrik SRRT işlemlerini içeren bütün durumlarda güvenlikten emin olmanıza yardımcı olur.

  Tedavi kesilmeden sıvı torbasının değişimine olanak sağlar.
  Darbelere karşı dayanıklıdır. Ölçüm ünitesi, titreşimlere ve dış etkilere karşı korunmuştur; böylelikle tedavinin kesintiye uğraması minimalize edilmiştir.
  Plasauto ∑, tüm terapötik ve SRRT tedavi modellerini gerçekleştirebilen çok fonksiyonlu bir sistemdir.

  DFPP (Double filtrasyon plazmaferezi),
  PE {Filtrason ile plazma değişimi (erişkin ve pediatrik)},
  PA (badsorbsiyonu/immünoadsorbsiyon),
  HA (Hemoperfüzyon),
  LCAP (Lökosit adsorbsiyonu),
  SVVH (sürekli veno-venöz hemofiltrasyon),
  YSUF (yavaş sürekli ultrafiltrasyon),
  SVVHDF (sürekli veno-venöz hemodiafiltrasyon),
  SVVHD (sürekli veno-venöz hemodiyaliz),

  Cihazın LED dokunmatik ekranı, tüp seti kurulumundan kanı geri verilmesine kadar çeşitli işlemlerde görüntülü yönlendirme sağlar. Bir hata olduğunda, sistem hatanın yerini ve alarmlara nasıl müdahale edileceğini gösterir.
  SVVH ve SVVHDF işlemlerinde iki adet kısıtırma valki kullanıcıya tek bir tuşa başarak ön ya da son dilüsyon arasında geçiş yapılmasına olanak sağlar.
  Her tedavi modu, filtrelerimizin güvenli kullanımı için otomatik akış hızı kontrol fonksiyonu sunar.

  * DFPP, PA ve PEX modları; birinci filtre TMP’ sine göre hemolizi engellemek için plazma ayrışma hızını otomatik olarak düşürür.
  * LCAP modu: basınç farklarına göre kan pompası hızını otomatik düşürür. Cihazda saklanan veriler USB hafıza kartıyla alınabilir.

<
trucking